Temps d'espera d'urgències

Els temps d'espera són aproximats. Els temps reals depenen de la gravetat del pacient.

Medicina

N1

0

N2

0

N3

1

N4

2

5-15 m.

N5

1

30-45 m.
Medicina (Av. Parc) 7:30-20h

N1

0

N2

0

N3

0

N4

0

5-15 m.

N5

0

5-15 m.
Cirurgia

N1

0

N2

0

N3

0

N4

0

45-60 m.

N5

0

45-60 m.
Traumatologia

N1

0

N2

0

N3

0

N4

5

45-60 m.

N5

0

45-60 m.
Traumatologia (Av. Parc) 7:30-20h

N1

0

N2

0

N3

0

N4

0

15-30 m.

N5

0

15-30 m.
Pediatria

N1

0

N2

0

N3

0

N4

0

5-15 m.

N5

0

5-15 m.
Psiquiatria

N1

0

N2

0

N3

0

N4

0

5-15 m.

N5

0

5-15 m.
Oftalmologia (dll-dv 8-20h)

N1

0

N2

0

N3

0

N4

1

5-15 m.

N5

2

45-60 m.
Ginecologia i Obstetrícia

N1

0

N2

0

N3

0

N4

0

5-15 m.

N5

0

5-15 m.