Temps d'espera d'urgències

Persones pendents d’atenció i temps d’espera per serveis.

Medicina  · Hospital de Granollers

N1

0

N2

0

N3

0

N4

2

60-75 m.

N5

0

60-75 m.
Medicina  · Urgències Centre  · 7:30 a 20h

N1

0

N2

0

N3

0

N4

0

45-60 m.

N5

0

45-60 m.
Cirurgia  · Hospital de Granollers

N1

0

N2

0

N3

0

N4

0

5-15 m.

N5

0

5-15 m.
Traumatologia  · Hospital de Granollers

N1

0

N2

0

N3

2

N4

8

Més 240 m.

N5

0

Més 240 m.
Traumatologia  · Urgències Centre  · 7:30 a 20h

N1

0

N2

0

N3

0

N4

0

75-90 m.

N5

0

75-90 m.
Pediatria  · Hospital de Granollers

N1

0

N2

0

N3

0

N4

0

5-15 m.

N5

0

15-30 m.
Psiquiatria  · Hospital de Granollers

N1

0

N2

0

N3

0

N4

0

60-75 m.

N5

0

60-75 m.
Oftalmologia  · Hospital de Granollers  · L-V de 8 a 20h

N1

0

N2

0

N3

0

N4

0

5-15 m.

N5

0

5-15 m.
Ginecologia i Obstetrícia  · Hospital de Granollers

N1

0

N2

0

N3

0

N4

0

5-15 m.

N5

0

5-15 m.