Temps d'espera d'urgències

Els temps d'espera són aproximats. Els temps reals depenen de la gravetat del pacient.

Medicina  · Hospital de Granollers

N1

0

N2

0

N3

1

N4

7

Més 240 m.

N5

0

Més 240 m.
Medicina  · Urgències Centre, de 7:30 a 20h
Tancat
Cirurgia

N1

0

N2

0

N3

0

N4

0

Més 240 m.

N5

0

Més 240 m.
Traumatologia  · Hospital de Granollers

N1

0

N2

0

N3

1

N4

1

45-60 m.

N5

0

45-60 m.
Traumatologia  · Urgències Centre, de 7:30 a 20h
Tancat
Pediatria

N1

0

N2

0

N3

0

N4

0

5-15 m.

N5

1

15-30 m.
Psiquiatria

N1

0

N2

0

N3

0

N4

0

5-15 m.

N5

0

5-15 m.
Oftalmologia  · De dll a dv de 8 a 20h
Tancat
Ginecologia i Obstetrícia

N1

0

N2

0

N3

0

N4

0

5-15 m.

N5

0

5-15 m.